Wat is tarot? 7 veelgestelde vragen

Hoe werd jouw interesse in tarot gewekt? Misschien heb je iemand in een film tarotkaarten zien gebruiken en werd je nieuwsgierig? Of mogelijk ken je iemand die tarotkaarten leest en ben je benieuwd te ontdekken wat tarot precies is? 

Om die vraag te kunnen beantwoorden, moeten we een stap in onszelf zetten, op zoek naar onze intuïtie.

Tarot en intuïtie

We hebben allemaal een intuïtie. Onze intuïtie is iets instinctief en staat ver weg van onze rede en logica. Het is dat buikgevoel dat je waarschuwt dat “iets niet helemaal juist zit” of “iemand niet te vertrouwen is”, ook al lijkt er niets aan de hand. Het is dat stemmetje dat ons vaak erg belangrijke informatie geeft, maar waar we niet altijd naar luisteren. Ook al omdat we niet altijd zien of begrijpen wat onze intuïtie ons eigenlijk wil vertellen. 

Wat is nu het verband tussen tarot en intuïtie? De tarot is een kaartspel van verschillende kaarten, elk met een eigen afbeelding, verhaal en symboliek. Het is aan de hand van die kaarten dat onze intuïtie tot ons kan spreken. 

Het zien van bepaalde afbeeldingen, symbolen… triggert je intuïtie die je uitnodigt om vaak onbewuste overtuigingen en patronen in kaart te brengen en zo antwoorden te vinden.

Waaruit bestaat een tarotspel?

Traditioneel bestaat een tarot deck uit 78 kaarten: 22 kaarten behoren tot de Grote Arcana en de 56 andere kaarten vormen de Kleine Arcana. “Aracana” komt uit het Latijn en betekent “geheimen”, een mooie verwijzing naar de rol van tarot als taal voor de geheimen van jouw intuïtie.

De kaarten van de Grote Arcana worden vaak aangeduid met een Romeinse letter en verwijzen naar de grote spirituele lessen die we tijdens ons leven moeten leren en doormaken.

De Kleine Arcana verwijst naar dagdagelijkse zaken die op een bepaald moment ons leven beïnvloeden. De Kleine Arcana kan op haar beurt ook nog eens opgesplitst worden in vier groepen:

  • Staven
  • Bekers
  • Zwaarden
  • Pentakels

Deze vier groepen bestaan elk uit 14 kaarten: genummerde kaarten (van Aas tot 10) en 4 hofkaarten (schildknaap, ridder, koningin, koning). Deze onderverdeling doet misschien een belletje rinkelen, want ze lijkt op de structuur van een set speelkaarten (je weet wel, die waar je mee pokert of harten jaagt). En dat is, gezien de oorsprong van de tarot, niet zo verwonderlijk.

minor arcana kaarten tarot

Waar komt de tarot vandaan?

Er wordt soms beweerd dat de tarot een zeer mysterieuze oorsprong heeft met verwijzingen naar het oude Egypte en wat nog meer, maar niets is minder waar. Tarotkaarten werden oorspronkelijk gebruikt om mee te kaarten (dus kaartspelletjes te spelen). Een eerste vermelding van spelregels kunnen we terugvinden in een Italiaans manuscript uit 1425.

Deze vroege kaartspelen bestonden uit 78 kaarten: 40 cijferkaarten van aas tot 10 in 4 kleuren, 16 hofkaarten (schildknaap, ridder, koningin, koning) en 22 kaarten die niet tot een kleur behoorden. Deze kaarten waren voorzien van symbolische afbeeldingen met als onderwerp de Keizer, het Rad van Fortuin, de Duivel en de Maan, namen die je nog steeds terugvindt in de Grote Aracana van traditionele tarot decks.

Het is pas vanaf de 18de eeuw dat tarotkaarten voor meer occulte toepassingen en waarzeggerij gebruikt werden. En het is dan vooral onder toedoen van de Britse occulte Hermetic Order of the Golden Dawn (eind 19de en begin 20ste eeuw) en het werk van haar leden Aleister Crowley en Arthur Edward Waite dat de tarot haar huidige vorm en symboliek kreeg.

Moet je paranormaal begaafd zijn om tarotkaarten te kunnen lezen?

Nee, absoluut niet. Iedereen kan tarotkaarten lezen, zolang je dit doet met een open geest, intuïtie en (zelf)reflectie.

Tarot vraagt dat je vertrouwde overtuigingen loslaat en op een andere manier naar de dingen en jezelf kijkt. Dat is niet altijd zo gemakkelijk en soms zelfs heel confronterend. Want soms is het antwoord van de kaarten niet wat je wil horen. Maar alleen zo kun je patronen en denkbeelden doorbreken en je leven een nieuwe wending geven.

Hoe werkt tarot precies?

Hoe werkt tarot dan? Is het hekserij of magie? Wel… niemand die het precies weet. Wel is het zo dat de kaarten en hun verhaal je onbewuste een stem geven. En door te luisteren naar je intuïtie, maak je verbinding met een universele wijsheid die we allemaal delen.

Deze collectieve universele wijsheid wordt ook beschreven door Carl Jung, een van de pioniers van de psychoanalyse. Jung was gefascineerd door bepaalde levenspatronen die op het eerste zicht toevallig lijken, maar die we allemaal doormaken, onafhankelijk van elkaar. Deze patronen noemde hij archetypen. Jung geloofde dat occulte systemen zoals astrologie, I Tjing en ook de tarot, deze archetypen of collectieve universele wijsheid kunnen blootleggen.

Of je nu gelooft in deze collectieve universele wijsheid of niet, de kracht van de tarot zit in de interpretatie van de afbeeldingen op de kaarten, niet in de kaarten op zich. De magie van de tarot zit in jou en de kaarten zijn enkel een manier om met die magie te connecteren.

waar komt tarot vandaan

Kun je met tarot de toekomst voorspellen?

Sommige kaartlezers beweren van wel. Ik geloof echter van niet, simpelweg omdat er zoiets bestaat als vrije wil en eigen verantwoordelijkheid.

Wij mensen hebben altijd de vrije keuze hoe we met bepaalde zaken omgaan en in welke richting we ons leven sturen. Altijd, zelfs al lijkt dat niet zo. Het is zeker zo dat die keuze niet altijd gemakkelijk is of grote gevolgen kan hebben. Maar ze is er altijd, en dat is op zich een troostende en tegelijkertijd angstaanjagende gedachte. Je bent zelf verantwoordelijk voor je leven.

Wat kun je dan wel met tarot doen?

De tarot helpt om onbewuste patronen en overtuigingen bloot te leggen en wijst op bepaalde gevolgen als je deze patronen zou blijven volgen. Dankzij de kaarten krijg je inzicht in de energieën uit het heden die je toekomst kunnen beïnvloeden. En dat maakt van de tarot een uitstekend instrument voor mindfulness.

Dankzij tarot kun je bewuster leven en je innerlijke kracht en zelfkennis opbouwen. In plaats van passief af te wachten op wat je “overkomt” zonder te begrijpen wat er gebeurt, leer je het waarom van de chaos, veranderingen en uitdagingen die nu eenmaal bij het leven horen.

Dankzij tarot kun je keuzes maken die aansluiten bij wat je écht wil en die juist voelen. De kaarten brengen je in contact met je eigen levensenergie die je vervolgens kan gebruiken om je volle potentieel te bereiken.

En vergeet niet: jij bepaalt altijd hoe je omgaat of handelt met de informatie die de tarot je geeft. Want er is maar één persoon die zeggenschap heeft over jouw leven en dat ben jij.