Disclaimer

Op deze pagina vind je de disclaimer van www.tarotwijzer.be. In deze disclaimer geef ik aan onder welk voorbehoud ik de informatie op onze website aan jou aanbied.

Intellectuele eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. 

Zonder mijn uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken. De intellectuele eigendom berust bij Tarotwijzer.be.

Geen garantie op juistheid

Tarotwijzer.be streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kan ik daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Ik behoud me het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Tarotwijzer.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie staat waarnaar ik via hyperlinks verwijs.

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat ik streef naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Tarotwijzer.be te mogen claimen of te veronderstellen.

Affiliate links

Soms werk ik samen met een bedrijf dat past bij de doelgroep van tarotwijzer.be. Gesponsorde producten of diensten zijn altijd producten of diensten die ik zelf ook zou kiezen en mijn eerlijke mening hierover vind je terug in de blogs. 

In sommige artikels staan affiliate links. Dit betekent dat ik een kleine vergoeding krijg wanneer je iets koopt via deze links. Het kost jou niets extra, maar helpt me wel om de site verder te doen groeien. 

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vind je de meest recente versie van de disclaimer van www.tarotwijzer.be op deze pagina.

 

Deze disclaimer is gegenereerd met dank van aan disclaimerwebsitevoorbeeld.nl